Klic v 0039 040 362901  |  E-MAIL  | | Share

VSAK DAN DELA ZA VAS


PRENESI REVIJO:

MATERINSTVO IN ZGODNJE OTROŠTVO

Ukrepi za podporo materinstvu so danes številni in zajemajo razne oblike pomoči, od državnih nadomestil za obvezni porodniški oziroma starševski dopust do raznih bonusov, ki jih je zakonodajalec uvedel v prejšnjih mesecih.

Kako doseči priznanje?

 

 

NESREČA PRI DELU

Nesreča pri delu se prizna, če se delavec ponesreči med izvajanjem svojega dela, zaradi vzroka nasilne narave, ali ko mora z dela izostati več kot tri dneve.

Kako doseči priznanje?

 

 

POKLICNE BOLEZNI

Priznanje bolezenskega stanja, ki se pojavi, če je zaposleni ali samostojni delavec daljše obdobje izpostavljen nevarnim fizičnim, kemijskim ali biološkim snovem in učinkovinam.

Kako doseči priznanje?

 

 

POKOJNINE ZA ŠOLSKO OSEBJE

Priznajo se osebju šolskega sektorja, učiteljem in osebju ATA, in sicer z začetkom dne 1. septembra leta, ko oseba izpolni vse pogoje.

Kako doseči priznanje?

 

 

CIVILNA INVALIDNOST

Priznanje statusa invalida za:
- osebe z duševno ali telesno prizadetostjo, ki ni nastala zaradi vojne ali dela
- slepe ali slabovidne osebe
- gluhoneme osebe

Kako doseči priznanje?

 

 

STATUS OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI (ZAKON ŠT. 104/92)

Priznanje statusa osebe s posebnimi potrebami in določanje stopnje prizadetosti po zakonu št. 104/1992

Kako doseči priznanje?

 

 

DODATNA POKOJNINA

Prizna se vam, če imate druge prispevke vplačane v različen pokojninski podsklad od tistega, v katerega se vplačujejo prispevki javnih uslužbencev, ali če imate prispevke vplačane v druge nadomestne sklade

Kako doseči priznanje?

 

 

DODATEK K POKOJNINI

Če ste upokojenci in naprej delate kot kmetje, obrtniki, trgovci ali kot zaposleni delavci

Kako doseči priznanje?

 

 

PRISPEVKI, VPLAČANI V RAZLIČNE PODSKLADE

Zakonske možnosti za pridobitev pravice do pokojnine in koriščenje vseh prispevkov, tudi če so bili ti vplačani v različne pokojninske podsklade

Kako doseči priznanje?

 

 

DRUGE STORITVE, KI JIH NUDI PATRONAT
Neposredna zveza z zavodoma INPS in INAIL

Kako doseči priznanje?

 

 

STROKOVNJAKI ZA OSEBNE STORITVE
Spletna povezava z javno upravo

Kako doseči priznanje?

 

 

KJE NAJDETE

Dostop do Googlovih zemljevidov za iskanje vam najbližjega sedeža

Iskanje

NAŠE BROŠURE

Patronat INAC je pripravil nekaj informativnih brošur

Prenesi