VSAK DAN DELA ZA VAS

Ukrepi za podporo materinstvu so danes številni in zajemajo razne oblike pomoči, od državnih nadomestil za obvezni porodniški oziroma starševski dopust do raznih bonusov, ki jih je zakonodajalec uvedel v prejšnjih mesecih.

 

OBVEZNI PORODNIŠKI DOPUST

Kdo je upravičen:

Zaposlene delavke
Samozaposlene delavke
Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS

Pravice:

Zaposlene delavke

 • Porodniški dopust s prepovedjo opravljanja dela
 • 80 % dnevne plače, izračunane na osnovi zadnje plače pred nastopom porodniškega dopusta.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo vsaj 15 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta, to je dva meseca pred predvidenim datumom poroda. Samozaposlene delavke

 • 
Porodniški dopust 2 meseca pred dejanskim datumom poroda in 3 meseci po njem.


 • 80 % dnevne plače, ki se vsako leto določi z zakonom glede na vrsto samozaposlitve.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo po porodu ali vsekakor najpozneje v roku enega leta po treh mesecih od datuma poroda.

Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS

 • 
Prida jim enako dolg porodniški dopust kot zaposlenim delavkam.
 • Med porodniškim (ali očetovskim) dopustom pripada delavki (oz. delavcu) nadomestilo v višini 80 % povprečne skupne dnevne plače, izračunane na osnovi zadnje plače pred nastopom dopusta.Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo po porodu ali vsekakor najpozneje v roku enega leta po treh mesecih od datuma poroda.


NADOMESTILO ZA STARŠEVSKI DOPUST
(NEOBVEZNI PORODNIŠKI DOPUST)

Kdo je upravičen:
Zaposlene delavke
Samozaposlene delavke
Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS.

Pravice:

Zaposlene delavke

 • Pripada jim 180 dni, ki jih lahko izrabijo v strnjenem nizu ali po dnevih do dopolnitve šestega leta (starosti) otroka, oziroma do dopolnitve osmega leta, če je osebni dohodek nižji od 2,5-kratnika minimalne pokojnine (približno 1.250 evrov bruto mesečno), ali do dopolnitve dvanajstega leta, če je otrok hudo fizično ali psihično prizadet (skladno s tretjim odstavkom 3. člena zakona št. 104/1992).

Z zakonsko uredbo št. 80/2015 se je rok za predhodno obvestilo o uveljavljanju pravice do dopusta skrajšal na 5 dni. Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo.

Samozaposlene delavke

 • Pripadajo jim 3 meseci dopusta, ki jih lahko izrabijo v strnjenem nizu ali po dnevih do enega leta starosti otroka. Med starševskim dopustom velja za samozaposlene prepoved opravljanja dela.
 • Nadomestilo znaša 30 % predvidenega standardnega plačila za leto nastopa starševskega dopusta. Poleg tega samozaposlenim med starševskim dopustom ni potrebno plačevati prispevkov.


Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo najpozneje do enega leta otroka.

Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS • Pripadajo jim 3 meseci dopusta, ki jih lahko izrabijo/koristijo v strnjenem nizu ali po dnevih do enega leta starosti otroka.
 • Pripada jim nadomestilo v višini 30 % povprečnega skupnega plačila, izračunanega na podlagi zadnjih 12 mesecev.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo najpozneje do enega leta otroka.

 

Za dodatne informacije prenesite datoteko

Če se želite naročiti na posvet, nas pokličite od 9.00 do 12.00 ure na številko:
Trst 040 362901
Videm 0432 520561
Gorica 0481 523059
Pordenone 0434 360267

ali nam pošljite elektronsko sporočilo