VSAK DAN DELA ZA VAS

Do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka so upravičene nosečnice in porodnice ob nastanku enega od naslednjih dogodkov po 1. januarju 2017.

Kdo je upravičen:

  • opolnitev sedmega meseca nosečnosti;
  • porod, tudi pred začetkom osmega meseca nosečnosti;
  • notranja ali meddržavna posvojitev mladoletnika na podlagi pravnomočne sodbe skladno z zakonom št. 184 z dne 4. maja 1983;
  • notranje rejništvo z namenom posvojitve na podlagi odredbe sodišča iz šestega odstavka 22. člena zakona št.184/1983 ali mednarodno rejništvo z namenom posvojitve iz 34. člena zakona št. 184/1983.

Prosilke morajo imeti stalno prebivališče v Italiji ali pa morajo biti italijanske oziroma evropske državljanke.

Višina pomoči:

Bonus za bodoče mamice znaša 800 evrov in se izplača v enkratnem znesku ob vsakem od navedenih dogodkov.Zahtevek za bonus se pri zavodu INPS vloži v elektronski obliki prek patronata ali z osebno PIN kodo po dopolnitvi sedmega meseca nosečnosti ali vsekakor najpozneje v roku enega leta od rojstva oziroma posvojitve ali prihoda rejenca v rejniško družino.

Za dodatne informacije prenesite datoteko

Če se želite naročiti na posvet, nas pokličite od 9.00 do 12.00 ure na številko:
Trst 040 362901
Videm 0432 520561
Gorica 0481 523059
Pordenone 0434 360267

ali nam pošljite elektronsko sporočilo