VSAK DAN DELA ZA VAS

Od 17. julija 2017 dalje je mogoče vložiti zahtevek za uveljavitev pravice do OLAJŠAV ZA OBISKOVANJE JAVNIH IN ZASEBNIH OTROŠKIH JASLI. Gre za t.i. bonus za otroške jasli.

Kdo je upravičen:
Bonus pripada staršem otrok, rojenih ali posvojenih od 1. januarja 2016 dalje, ki imajo stalno prebivališče v Italiji in ki so italijanski ali tuji državljani z dovoljenjem za prebivanje rezidenta za daljši čas ali z enim od veljavnih dovoljenj za prebivanje družinskih članov državljana Evropske unije. Tuji državljani s statusom političnega begunca in statusom subsidiarne zaščite se obravnavajo enako kot italijanski državljani.
Dohodkovnih omejitev ni.
Bonus velja za otroke, rojene ali posvojene od 1. januarja 2016 dalje, in se lahko uveljavlja največ tri leta zapored.Višina pomoči:
Pomoč znaša 1.000 evrov letno in velja za plačilo javnih ali zasebnih otroških jasli oziroma za kritje stroškov pomoči na domu za otroke do t BONUS ZA OTROŠKE JASLI 2017 retjega leta starosti s hudimi kroničnimi boleznimi.

Vloga se v elektronski obliki odda pri zavodu INPS prek patronata ali z osebno PIN kodo.
Za celoletno obiskovanje jasli znaša bonus do 1.000 evrov, za krajša obdobja pa se znesek sorazmerno zniža.Za dodatne informacije prenesite datoteko

Če se želite naročiti na posvet, nas pokličite od 9.00 do 12.00 ure na številko:
Trst 040 362901
Videm 0432 520561
Gorica 0481 523059
Pordenone 0434 360267

ali nam pošljite elektronsko sporočilo