VSAK DAN DELA ZA VAS

Otroški dodatek (ali t. i. bonus bebè) je mesečni prejemek, do katerega so upravičene družine za vsakega rojenega otroka, posvojenega otroka ali otroka, dodeljenega v rejništvo z namenom posvojitve, v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017.

Kdo je upravičen:


  • Do dodatka za mladoletne otroke so upravičene družine z veljavnim kazalnikom ISEE za mladoletnike, ki ne presega zneska 25.000 evrov.
  • Do otroškega dodatka niso upravičeni tujci z dovoljenjem za prebivanje, ki je veljavno za obdobje 2 let ali manj.

 Višina dodatka:

  • 80 evrov mesečno za obdobje 36 mesecev za družine s kazalnikom ISEE za mladoletnike v višini med 7.000 EUR in 25.000 EUR. 
  • 160 evrov mesečno za obdobje 36 mesecev za družine s kazalnikom ISEE za mladoletnike, nižjim od 7.000 EUR.

Za bonus lahko zaprosite na zavodu INPS s pomočjo Patronata, ki bo namesto vas vložil elektronski zahtevek, ali z osebno PIN kodo najpozneje v 90 dneh po nastanku dogodka (rojstvo ali vstop otroka v posvojiteljsko družino).
Če zahtevek vložite po tem roku, boste izgubili pravico do bonusa za mesece, ki so pretekli pred datumom vložitve zahtevka.

Prenehanje upravičenosti do dodatka:

  • otrok dopolni tri leta oziroma po preteku obdobja treh let od vstopa otroka v družino. Obdobje treh let se šteje od meseca rojstva ali vstopa v družino (vključno s tekočim mesecem);
  • prosilec ne izpolnjuje enega izmed pogojev, ki jih določa zakon (na primer prenos stalnega prebivališča v tujino, izguba državljanstva ali dovoljenja za prebivanje, izstop iz skupnega gospodinjstva z otrokom, ekvivalentni ekonomski položaj ISEE nad zneskom 25.000 evrov letno, preklic skrbništva).


Prosilec mora zavodu INPS sporočiti neizpolnjevanje enega izmed pogojev najkasneje v 30 dneh od nastanka vzroka.

Za dodatne informacije prenesite datoteko

Če se želite naročiti na posvet, nas pokličite od 9.00 do 12.00 ure na številko:
Trst 040 362901
Videm 0432 520561
Gorica 0481 523059
Pordenone 0434 360267

ali nam pošljite elektronsko sporočilo