Pokojnine za šolsko osebje

Priznajo se osebju šolskega sektorja, učiteljem in osebju ATA, in sicer z začetkom dne 1. septembra leta, ko oseba izpolni vse pogoje.

Postopek

Na Patronatu je treba:
Ministrstvu za izobraževanje, univerzo in raziskave predložiti izjavo o prenehanju delovnega razmerja, to izjavo pa je mogoče poslati samo v elektronski obliki.
Prošnjo za pokojnino posredovati zavodu INPS, Oddelku za upravljanje zaposlenih v javnem sektorju. Prošnjo je mogoče poslati samo v elektronski obliki.

Možnosti, ki se lahko odobrijo v primeru priznanja:
– Starostna pokojnina.
– Predčasna pokojnina.
– Predčasna pokojnina po sistemu plačanih prispevkov.
– Pokojnina po sistemu plačanih prispevkov za ženske.

Priznajo se lahko tudi naslednje možnosti:
– Pokojnina zaradi nezmožnosti za delo.
– Pokojnina za sorodnike.

Dodatek k pokojnini

Kdo je upravičen
– kdor je po začetku prejemanja pokojnine naknadno vplačeval prispevke.

Kdaj se lahko vpraša
– Za ta dodatek lahko zavarovanec vloži zahtevek po petih letih od začetka prejemanja pokojnine ali prejšnjega dodatka, ali po dveh letih, če je zavarovanec dopolnil upokojitveno starost.

Prispevki, vplačani v različne podsklade

Zakonske možnosti za uveljavljanje pravice do pokojnine in koriščenje tudi tistih prispevkov, ki jih je zavarovanec vplačeval v različne pokojninske podsklade.

PRENOS PRISPEVKOV (ZAKON ŠT. 29/79)
Zavarovanec lahko z namenom pridobitve enotne pokojnine vse vplačane prispevke združi v en sam podsklad, ne glede na to, v kateri podsklad jih je vplačeval.

SEŠTEVANJE
Zavarovanec lahko pokojnino pridobi tudi s seštevanjem različnih obdobij delovne dobe, v katerih je prispevke vplačeval v različne pokojninske podsklade, ne da bi mu bilo treba teh prispevkov združiti v en sam sklad.

KOPIČENJE
Gre za novo obliko seštevanja prispevkov, ki zavarovancu nudi različne možnosti. Zavarovanec lahko vsa obdobja vplačevanja prispevkov v celoti združi brez dodatnih stroškov.

PRIZNANJE
Zavarovanci, ki so vpisani v t.i. ločeni podsklad (gestione separata) in ki so vplačevali prispevke v sklad za splošno obvezno zavarovanje za primer invalidnosti, starosti in družinski člani umrlega zaposlenega delavca, ali v nadomestne podsklade le-tega ali v pokojninske podsklade za samostojne delavce (zakon št. 233 iz leta 1990), lahko zahtevajo priznanje teh prispevkov za namene odmere pokojnine.

Klic

Če se želite naročiti na posvet, nas pokličite od 9.00 do 12.00 ure na številko:

Trst 040 362901

Videm 0432 520561

Pordenone 0434 360267

Izpolnete spodnji obrazec

4 + 4 =

Share This