Klic v 0039 040 362901  |  E-MAIL  | | Share

VSAK DAN DELA ZA VAS

Zakonske možnosti za uveljavljanje pravice do pokojnine in koriščenje tudi tistih prispevkov, ki jih je zavarovanec vplačeval v različne pokojninske podsklade.

PRENOS PRISPEVKOV (ZAKON ŠT. 29/79)
Zavarovanec lahko z namenom pridobitve enotne pokojnine vse vplačane prispevke združi v en sam podsklad, ne glede na to, v kateri podsklad jih je vplačeval.

SEŠTEVANJE
Zavarovanec lahko pokojnino pridobi tudi s seštevanjem različnih obdobij delovne dobe, v katerih je prispevke vplačeval v različne pokojninske podsklade, ne da bi mu bilo treba teh prispevkov združiti v en sam sklad.

KOPIČENJE
Gre za novo obliko seštevanja prispevkov, ki zavarovancu nudi različne možnosti. Zavarovanec lahko vsa obdobja vplačevanja prispevkov v celoti združi brez dodatnih stroškov.

PRIZNANJE
Zavarovanci, ki so vpisani v t.i. ločeni podsklad (gestione separata) in ki so vplačevali prispevke v sklad za splošno obvezno zavarovanje za primer invalidnosti, starosti in družinski člani umrlega zaposlenega delavca, ali v nadomestne podsklade le-tega ali v pokojninske podsklade za samostojne delavce (zakon št. 233 iz leta 1990), lahko zahtevajo priznanje teh prispevkov za namene odmere pokojnine.

Za dodatne informacije prenesite datoteko

Če se želite naročiti na posvet, nas pokličite od 9.00 do 12.00 ure na številko:
Trst 040 362901
Videm 0432 520561
Gorica 0481 523059
Pordenone 0434 360267

ali nam pošljite elektronsko sporočilo